Pomůžeme Vám se získáním kotlíkové dotace 2017!

Datum: 13. 6. 2017

Potřebovali byste poradit s vyřízením kotlíkové dotace? Obraťte se na naši firmu SETOP s.r.o.! Kontaktoval nás i pan Pan K….. z Vyškova, který potřeboval vyměnit starý kotel za nový a zároveň chtěl poradit s vyřízením dotace.

Nejprve se zaměřila zákazníkova kotelna a zjistila se také možnost připojení nového kotle na staré potrubí. Dále se posuzovaly parametry spalinové cesty, velikost prostoru s ohledem na umístění kotle, akumulačních nádob, expanzomatu, chladící smyčky. Stávající stav kotle jsme řádně nafotili a do týdne jsme pánovi vyhotovili všechny potřebné podklady pro získání dotace, a také cenovou nabídku s vhodným typem kotle a SVT kódem výrobku. Podle předem odsouhlaseného projektu a schváleného schématu zapojení od výrobce kotle jsme provedli zákazníkovi výměnu a likvidaci stávajícího kotle vč. instalace nového kotle. Samozřejmostí bylo opět důkladné dokumentování focením.

Nakonec jsme zákazníkovi předali originály všech dokladů, které je potřeba si vždy uschovat. Na fond JM kraje se poté předloží kopie. Fakturaci díla jsme provedli platbou na účet z důvodu jednoduššího dokládání na fond. Předkládáme i potvrzení o přijatých platbách. Veškeré doklady se označí číslem projektu (např. CZ.06.2.64/0.0/0.0/185_017/00000124)s názvem Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji a SVT kódem kotle. Nový kotel musí vždy splňovat podmínky Ekodesignu (s výběrem Vám poradíme). Instalace od firmy SETOP s.r.o. je provedena osobou, která je držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb. Pokud i vy uvažujete o výměně kotle nebo potřebujete odbornou radu, neváhejte se na naši firmu, která má dlouholeté zkušenosti v tomto oboru obrátit.

Kontakt: www.setop.cz, obchod@setop.cz Brno, Blansko, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo.

Líbil se vám článek? Sdílejte jej.

  
  
Zpět